Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Wakacyjna wycieczka do Bochni i Krakowa

W wakacyjny dzień  14 sierpnia 2019r. odbyła się wycieczka do Bochni i Krakowa. W wycieczce uczestniczyła 40 - osobowa grupa dzieci i młodzieży ze świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych działających na terenie Gminy Jedlicze.

Pierwszym punktem wycieczki była wizyta  w Kopalni Soli w Bochni, która jest najstarszą kopalnią  soli na ziemiach polskich.  Uczestnicy zwiedzanie rozpoczęli zjazdem głównym szybem. Trasa wiodła przez unikalne komory solne i stare wyrobiska. Wychowankowie świetlic przeszli przez trasę turystyczną, zwiedzili kaplicę św. Kingi z wykutymi w soli ołtarzami oraz figurami świętych, poznali legendę o Św. Kindze i soli. Na trasie zwiedzania z wielkim zainteresowaniem uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne oraz film o historii kopalni. Bardziej odważni chłopcy próbowali zjechać  zjeżdżalnią na pochylni, którą dawniej transportowano sól z komory Ważyn na poziom August. Ma ona długość 140 metrów, a różnica poziomów wynosi 40 metrów.  Dopełnieniem atrakcji były gry: w piłkę koszykową, nożną, a także tenisa stołowego. Wszyscy byli dość zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i pozytywnie nastawieni do dalszej wycieczki.

W Krakowie wędrówkę rozpoczęliśmy od Rynku Głównego, gdzie w karczmie czekał przygotowany wcześniej obiad. Po obfitym i bardzo smacznym  posiłku cała grupa podziwiała Sukiennice. Następnie  wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Ostatnim punktem wycieczki były szaleństwa w ”GOJUMP” największym w Małopolsce Parku Trampolin. Świetna zabawa była gwarantowana, gdyż można było wykonywać skoki w powietrzu, ćwiczenia równoważne, zjeżdżać na zjeżdżalniach pontonowych, bawić się w basenach z gąbek, grać w zbijaka, a także swoje umiejętności akrobatyczne wykonywać na arenie trampolin.

Więcej…

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę 19 czerwca 2019 r. zakończył się rok szkolny 2018/2019. 94% uczniów Szkoły Podstawowej otrzymało promocję do kolejnej klasy. Wszyscy uczniowie klasy VIII i III gimnazjum ukończyli szkołę. Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele. Mszę celebrował ksiądz proboszcz Janusz Zajdel - nauczyciel naszej szkoły.  Po przejściu do budynku szkoły rozpoczęła się część oficjalna uroczystości i rozdanie świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych, dyplomów, listów gratulacyjnych dla rodziców i podziękowań za pracę na rzecz szkoły. Wręczenia dokonali: p.o. dyrektor szkoły pani Agata Kazalska i pan dyrektor Andrzej Dziugan oraz wychowawcy klas: pani Elżbieta Bajger, pani Teresa Korona - Garbacik, pani Michalina Józefowicz, pani Elżbieta Brońska - Piękoś, pani Agata Misygar - Grzesik, pani Beata Orzechowska i pan Adrian Gierula. P.o. dyrektor szkoły pani Agata Kazalska gratulowała uczniom i rodzicom sukcesów edukacyjnych, promocji do kolejnej klasy, ukończenia szkoły oraz życzyła radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Ostatnie chwile w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie spędzili w klasach, gdzie wychowawcy wręczyli pozostałe świadectwa i dyplomy.

Bezpiecznych wakacji i do zobaczenia za dwa miesiące!

 

Nagrody Burmistrza dla nalepszych uczniów

Dwie absolwentki Szkoły Podstawowej: Julia Barsznica i Milena Komisarz odebrały z rąk pani Burmistrz Jolanty Urbanik Nagrody Burmistrza, ufundowane dla najlepszych uczniów. Uroczystość miała miejsce we wtorek 18 czerwca 2019r. podczas uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. Uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodzonym towarzyszyła pani Agata Kazalska - p.o dyrektora szkoły.

Julia Barsznica - średnia ocen 5,11, zachowanie wzorowe - to uczennica wszechstronnie uzdolniona, reprezentowała szkołę w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i rejonowym. Zdobyła wraz z drużyną I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej, II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży  Szkolnej w Piłce Ręcznej, II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej oraz I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej i  III miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej.

Milena Komisarz - średnia ocen 5,22, zachowanie wzorowe - to urodzona humanistka, interesuje się sztuką i literaturą. Chętnie  bierze udział w konkursach promujących twórczość literacką. Przejawia talent aktorski. Potrafi z ekspresją operować głosem. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i wystawieniu przedstawień teatralnych. W swoich interpretacjach poetyckich stara się rozwijać i pogłębiać w sercu uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną.

Uczennicom i rodzicom składamy gorące gratulacje!

 

Pożegnania absolwentów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej

Uroczyste pożegnania absolwentów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej odbyły się odpowiednio w dniach 17 i 18 czerwca br. Na uroczystości, przygotowane przez absolwentów, wychowawców i rodziców przybyli zaproszeni goście: p.o.dyrektora szkoły - pani Agata Kazalska, pan Andrzej Dziugan - dyrektor szkoły do dnia 31 stycznia 2019 r., nauczyciele i pracownicy szkoły.

Absolwenci Gimnazjum przygotowali "Sąd nad uczniem" - wesołą rozprawę sądową, wzorowaną na popularnym programie telewizyjnym. Reżyserem spektaklu był wychowawca klasy pan Adrian Gierula. Nauczyciele otrzymali od uczniów i rodziców gorące podziękowania za trud i pracę włożoną w kształcenie, wychowane i opiekę. W dowód wdzięczności pedagodzy otrzymali bukiety róż. W części oficjalnej uroczystości p.o. dyrektor szkoły pani Agata Kazalska pogratulowała wszystkim absolwentom ukończenia szkoły oraz życzyła sukcesów na dalszych etapach edukacji. Do gratulacji i życzeń dołączył się także dyrektor pan Andrzej Dziugan. Absolwenci otrzymali pamiątki ukończenia gimnazjum, ufundowane przez rodziców oraz dyplomy i nagrody, ufundowane przez szkołę. Najlepsze absolwentki: Karolin Hac i Maja Stareńczak złożyły podpisy w pamiątkowej Księdze Absolwentów. Karolina Hac otrzymała także nagrodę książkową za najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego, a Małgorzata Komisarz za 100% punktów z egzaminu z języka angielskiego. Obydwie nagrody ufundował pan dyrektor Andrzej Dziugan. Uczniowie  z klasy VIII przygotowali absolwentom gimnazjum ciepłe słowa pożegnania i drobne upominki, wychowawca klasy pan Adrian Gierula - piernikowe słoniki, a opiekun szkolnego Klubu Matematycznego ALFA pani Michalina Józefowicz - podziękowania za zaangażowanie i organizację wydarzeń matematycznych w szkole w latach 2016 - 2019.

Absolwenci Szkoły Podstawowej pożegnali nauczycieli współczesnym, barwnym spektaklem teatralnym "Książę szuka żony". Reżyserem i scenografem przedstawienia była wychowawczyni pani Beata Orzechowska. Rodzice i uczniowie - słowem i kwiatami podziękowali pedagogom za wszystko dobro otrzymane w trakcie ośmioletniej nauki  w szkole podstawowej - nauczanie, wychowanie, opiekę, cierpliwość i wyrozumiałość. P.o. dyrektor szkoły pani Agata Kazalska i pani wychowawczyni Beata Orzechowska wręczyły absolwentom pamiątkowe dyplomy ukończenia Szkoły, nagrody książkowe i piłki dla sportowców. Do pamiątkowej Księgi Absolwentów zostały wpisane: Julia Barsznica i Milena Komisarz. Julia Barsznica otrzymała także od dyrektora pana Andrzeja Dziugana nagrodę książkową za najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty. Absolwentów VIII klasy pożegnali uczniowie klasy VII, którzy dziękowali za wszystkie lata razem spędzone w murach szkoły i życzyli koleżankom i kolegom spełnienia planów i zamierzeń edukacyjnych.

Zakończeniem obydwu  uroczystości były pamiątkowe zdjęcia i poczęstunki dla wszystkich, ufundowane przez rodziców absolwentów.

Szczęśliwej drogi już czas! Powodzenia!

 

Przegląd Konkursowy Pieśni Ludowej „Nutka 2019”

W sobotnie popołudnie, 15 czerwca br. przy Starej Kuźni w Jedliczu, w miłej i gościnnej atmosferze odbył się Przegląd Konkursowy Pieśni Ludowej „Nutka 2019”.

Organizatorem międzypowiatowego konkursu było Stowarzyszenie Kuźnia w Jedliczu, promujące lokalną kulturę i sztukę. Dzieci prezentowały się w występach solowych i zespołowych. Te kilka godzin spędzone w tym miejscu i w tym czasie było oczywistym dowodem, że tradycja pieśni ludowej, a tym samym tradycyjne wartości polskiej wsi nie zanikają, lecz są kultywowane przez kolejne pokolenia. Naszą szkołę reprezentowała Zofia Gierula z klasy IV, która wykonała piosenkę pt. „Czerwone jagody” za którą została wyróżniona.

Uczennicę do konkursu przygotowała Pani Wioletta Zygmunt.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

 

III miejsce w Świetlicowym Turnieju Piłki Nożnej

W sobotę dnia 15 czerwca 2019 r. z na boisku przy Szkole Podstawowej w Jedliczu, odbył się V Świetlicowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Gminy Jedlicze. W zawodach brały udział świetlice z: Chlebnej, Dobieszyna, Podniebyla , Potoka, i Poręb.

Drużyny po losowaniu rywalizowały systemem” każdy z każdym”.  Mecze trwały po 10 min. Po zaciętych wszystkich spotkaniach, najwięcej punktów i I miejsce zdobyła świetlica z Poręb, na II miejscu uplasowała się ekipa z Dobieszyna, a wyniku sportowej rywalizacji III miejsce wywalczyła świetlica z Potoka. Drużyny, które uplasowały się na podium otrzymały puchary, dyplomy i sprzęt sportowy. Szczególne wyróżnienie zdobył Bartosz Sajdak, który otrzymał statuetkę „Króla Strzelców”. Dla uczestników zawodów nie zabrakło także słodkiego poczęstunku. Nagrody rzeczowe i słodkości ufundowane zostały przez patrona turnieju Panią Jolantę Urbanik Burmistrza Gminy Jedlicze – serdeczne podziękowania.

Swoją obecnością zaszczycił Radny Gminy Jedlicze Pan Tomasz Lisowski, który kibicował wspólnie z paniami: Beatą Orzechowską i Magdaleną Dąbrowską. Mecze sędziował p. Zenon Wiśniowski, którego wspierał Bartosz Kazalski, natomiast organizatorem turnieju była p. Agata Kazalska.

Świetlicę z Potoka reprezentowali: Oskar Zygmunt, Filip Piotrowski, Jakub Lisowski, Bartosz Lisowski i Szymon Czelny.

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

Więcej…