Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Obchody święta 3 Maja

3 maja  w Jedliczu odbyły się gminne  obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach, która zgromadziła wielu mieszkańców naszej gminy, wzięli udział także reprezentanci naszej szkoły: poczet sztandarowy w składzie: Julia Bożek, Magdalena KomisarzKrystian Majewski, a także 9. Gromada Zuchowa reprezentowana przez Aleksandrę Chrobak, Julię Furtek oraz Nadię Sitar, które w czasie uroczystości  złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

 

Dzień później - 4 maja  w holu naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To ważne święto państwowe zostało ustanowione w roku 1919, a następnie przywrócone w 1990 r. 3 maja 1791 r. uchwalono pierwszą nowoczesną konstytucję w Europie, a drugą na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ponieważ była to Ustawa Rządowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 3 maja jest również świętem narodowym na Litwie.

Młodzież naszej szkoły przygotowała montaż słowno-muzyczny poświęcony temu doniosłemu, w dziejach Polski i Europy, wydarzeniu. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas - II i VI SP oraz gimnazjaliści. Młodzi artyści podczas występu zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, recytatorskie i wokalne. Występ odbył się w biało-czerwonej scenerii nawiązującej do naszej symboliki narodowej.

Uroczystość szkolną przygotowały panie: Agata Kazalska, Teresa Korona – Garbacik, Agata Misygar – Grzesik, Mariola Pacek oraz Wioletta Zygmunt.


 

wyróżnienia dla naszych uczennic w powiatowym konkursie literackim

Dwie uczennice naszej szkoły – Magdalena Grzesik z klasy I gimnazjum i Magdalena Komisarz z klasy III gimnazjum – wzięły udział w ósmej edycji konkursu literackiego pod hasłem: Rodzina Energią dla Polski. Organizatorem projektu w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia oraz Planu Edukacji Zdrowotnej Życie mam tylko jedno było Starostwo Powiatowe w Krośnie. Celem tegorocznego konkursu było wspieranie rozwiązań dotyczących funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie.

Interpretacja hasła konkursowego zaproponowana w pracach twórczych naszych gimnazjalistek zyskała uznanie jury i teksty obu uczennic zostały wyróżnione. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych  odbyło się podczas Powiatowego Pikniku Artystycznego pt.: Żyj zdrowo i kolorowo w sali krośnieńskiego artKina w dniu 28 kwietnia 2017 r.


 

Od Legionów do przemysłu naftowego - historia Ludwika Stawskiego

21 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu z udziałem uczniów naszej szkoły odbyło się spotkanie poświęcone wyjątkowej osobie, jaką niewątpliwie był Ludwik Stawski – Wachmistrz II Brygady Wojska Polskiego. Urodzony 23 sierpnia 1894 r. w podkrakowskim Pogórzu w zamożnej rodzinie Ludwika i Marii Stawskich, w wieku niespełna dwudziestu lat porzucił wygodne życie młodego panicza oraz dobrze rokującą karierę w górnictwie naftowym i zaciągnął się do formowanych w Krakowie oddziałów legionowych. Przebył kampanię na Węgrzech, brał udział w ciężkich bojach toczonych przez legionistów w Karpatach na terenie Galicji. Otrzymawszy nominację na kaprala przeszedł z huculską kampanią ciężkie walki m.in. pod Tłumaczem, Kołomyją, Stanisławowem i pod Czerniowcami nad Prutem. Po nieudanej próbie przebicia się pod Rarańczą do II Korpusu Polskiego został internowany w obozie Saldobosz na Węgrzech, następnie wcielony do CK Armii, skąd zbiegł. W Odrodzonym Wojsku Polskim służył w żandarmerii biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Został odznaczony Krzyżem Niepodległości i mianowany był do Krzyża Virtuti Militari. Po wojnie zamieszkał w Potoku, gdzie pracował, jako kierownik tamtejszej kopalni. Zmarł w 1940 r., pochowany został na cmentarzu w Jedliczu.

Życiorys i dokonania Wachmistrza Stawskiego przedstawił pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej dr Ryszard Ziobroń. Prelekcja wzbogacona została licznymi fotografiami i dokumentami ze zbiorów córki Ludwika Stawskiego – Izabeli Urbanek.

Podczas spotkania Pani Izabela opowiadała o swoim Ojcu, jego życiu i licznych pamiątkach, które po nim zgromadziła. W jej zbiorach znalazły się m. in. zegarek po Ojcu, aparat fotograficzny z 1905 roku wiedeńskiej firmy Lechner, odznaczenia i dokumenty wojskowe, liczne zdjęcia, pocztówki, które można było tego dnia obejrzeć na przygotowanej z tej okazji wystawie.

O oprawę artystyczną spotkania zadbali uczniowie z naszej szkoły, którzy przedstawili montaż słowno muzyczny wzbogacony układem tanecznym wykonanym przez grupę zuchów.  Licznie zgromadzona publiczność ze skupieniem i wzruszeniem wysłuchała pieśni legionowych i wierszy patriotycznych, a na sam koniec miała okazję spróbować przygotowanych przez naszą szkołę specjalnie na tę okoliczność "biało- czerwonych" ciasteczek.


rozstrzygnięcie konkursu mitologicznego

12 kwietnia 2016 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Klasowego Konkursu Mitologicznego, w którym uczestniczyli uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Potoku. Zadanie polegało na rozwiązaniu testu zawierającego wybrane treści z podstawy programowej w zakresie języka polskiego. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy o kulturze świata antycznego, kształtowanie szacunku dla dorobku starożytnych cywilizacji, doskonalenie sprawności językowej oraz wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Do testu konkursowego przystąpiło dziesięcioro uczniów klasy V. W zmaganiach z grecką mitologią najlepsi okazali się:

Róża Ekert – I miejsce

Kacper Komisarz – II miejsce

Wiktor Gierula – III miejsce

OliwierGębarowski – wyróżnienie

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego – Agata Misygar-Grzesik.

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy!

 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Dzień ten upamiętnia rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 r. informacji o odkryciu w Katyniu, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

Młodzież z Zespołu Szkół w Potoku złożyła biało – czerwone kwiaty pod obeliskiem katyńskim, które przypominać będą, że jest tylko jedna taka świata strona, gdzie coś, co nie istnieje – wciąż o pomstę woła.

Obelisk z piaskowca w naszej miejscowości odsłonięty został w siedemdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej w ramach realizacji projektu „Katyń – ocalić od zapomnienia” i stał się hołdem dla oficerów, którzy „wrócili ostatni bój wygrać”. Na malowniczym wzniesieniu obok pomnika zasadzono wówczas także dwa Dęby Pamięci. Dąb Pamięci kapitana Jana Pawłowskiego posadzili mieszkający do dzisiaj w Potoku członkowie jego rodziny: Pani Janina Caban, Pan Andrzej Pawłowski i Pan Zdzisław Syrek. Dąb kapitanowi Krzyworączce zasadzili absolwenci Gimnazjum w Potoku: Marcin Moskal i Bartosz Szafran.


 

Szkolny konkurs na Pisankę Wielkanocną rozstrzygniety

W środę 12 kwietnia br. na apelu szkolnym zostały rozdane dyplomy i nagrody dla zwycięzców szkolnego konkursu na "Pisankę Wielkanocną 2017r." Nagrody otrzymały: Agata Woźniak, Julia Rak, Małgorzata Komisarz, Elena Rak.
Nagrodę otrzymał także Krzysztof Kwolek z klasy II gimnazjum za najładniejszą pisankę wykonaną haftem matematycznym w ramach innowacji pedagogicznej "Praktyczna matematyka".
Wszystkim nagrodzonym gorąco gratulujemy!
Nagrody ufundował Klub Matematyczny ALFA.