Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
 • Panel1
 • Panel2
 • Panel3
 • Panel4
 • Panel5
 • Panel6

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników jest Szkoła Podstawowa w Potoku,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. Dodatkowo dokumentacja fotograficzna z imprez szkolnych będzie publikowana w celach promocyjnych placówki na stronie internetowej szkoły i gminy Jedlicze, stronach lokalnych portali społecznościowych i na portalu facebook,
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa,
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 6. Macie Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest wymagane ze względu na przepisy prawa,
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych- Ewa Gawron, tel. 502 575 101, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Gratulacje - już wakacje!

Gratulacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli skierował w dniu zakończenia nauki szkolnej - 22 czerwca 2018r. - dyrektror szkoły pan Andrzej Dziugan. Gratulował wyników w nauce i zachowaniu, promocji do kolejnej klasy, ukończenia szkoły, wyników egzaminu, sukcesów w różnych konkursach i zawodach, dziękował za owocną współpracę. Skierował także, na ręce księdza proboszcza Franciszka Partyki, słowa podziękowania za pracę dydaktyczną w naszej szkole. Ksiądz proboszcz przepracował w szkole w Potoku 10 lat i wkrótce odchodzi do nowej parafii. Wychowawcy klas, razem z panem dyrektorem, wręczyli najlepszym uczniom książki - nagrody do świadectw z wyróżnieniem.

Świadectwa z wyróżnienem, biało - czerownym paskiem otrzymali: w klasie I Magdalena Chrobak, Bartłomiej Barsznica, Maciej Bargieł, Milena Mordarska, Gabriel Mordarski, Oliwia Mikosz, Aleksndra Rodzinka; w klasie III Aleksandra Chrobak, Zofia Gierula, Szymon Mordarski, Jullia Furtek, Klaudia Klekot, Tomasz Ostalecki, Elena Rak, Wiktoria Lenart, Daria Nowak; w klasie IV Szymon Czelny, Mikołaj Strugała, Michał Wiatr, Julia Zych; w klasie V Jakub Lisowski; w klasie VI Róża Ekert, Wiktor Gierula; w klasie VII Julia Barsznica, Milena Komisarz, Paulina Zych, w klasie II gimnazjum Karolina Hac, Zuzanna Hac; w klasie III gimnazjum Wiktor Michalski, Julia Rak. Gorąco gratulujemy!

Kolejna część uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018 miała miejsce w klasach, gdzie wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa promocyjne do kolejnej klasy i dyplomy oraz gratulacje i podziękowania dla rodziców. W klasie III gimnazjum pani wychowawczyni Agata Kazalska pożegnała absolwentów i wręczyła świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia OKE o egzaminie gimnazjalnym.

Gratulacje - już wakacje!. Pamiętajmy, aby były bezpieczne!

 

Pożegnanie Absolwentów Gimnazjum

W środę 20 czerwca 2018 r. absolwenci gimnazjum, ich rodzice i wychowawczyni klasy pani Agata Kazalska, przygotowali uroczyste pożegnanie, na które zostali zaproszeni: dyrektor szkoły, nauczyciele i uczniowie klasy II gimnazjum. Część artystyczna w wykonaniu absolwentów i uczniów klasy VII i II gimnazjum obfitowała w znane melodie, dedykowane nauczycielom. Całości dopełniały czerwone róże, wręczane w podziękowaniu za trud i pracę dydaktyczną. Uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali dla starszych kolegów słowa pożegnania, piosenkę i drobne upominki.

W części oficjalnej uroczystości pan dyrektor Andrzej Dziugan gratulował wszystkim absolwentom ukończenia szkoły, życzył sukcesów na dalszych etapach edukacji. Razem z wychowaczynią panią Agatą Kazalską wręczyli pamiątki ukończenia gimnazjum, dyplomy i nagrody. Najlepsi absolwenci: Wiktor Michalski, Julia Rak i Aleksandra Wiśniowska złożyli podpisy w pamiątkowej Księdze Absolwentów. Rodzice złożyli wychowawczyni podziękowania,  kosz kwiatów i  okazały tort. Zakończeniem uroczystości było pamiątkowe zdjęcie i poczęstunek dla wszystkich, przygotowany przez mamy absolwentów.

Szczęśliwej drogi już czas! Powodzenia!

 

III miejsce w Konkursie plastycznym "Bezpieczni w ruchu drogowym"

W środę 20 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Jubileuszowego X Konkursu Plastycznego „Bezpieczni w ruchu drogowym”, które miało miejsce w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie. W finale konkursu wzięły udział 52 szkoły. Do finału dotarło 113 prac konkursowych. Nasza uczennica Małgorzata Targ  zajęła III miejsce, otrzymała dyplom i nagrody. Dyrektor WORD w Krośnie pan Ryszard Siepietowski pogratulował uczestnikom sukcesu  i ciekawych pomysłów dotyczących zachowania bezpieczeństwa na drodze.

Serdecznie gratulujemy Małgosi i jej rodzicom oraz życzymy dalszych sukcesów !!!

Opiekę nad uczennicą sprawowała pani Elzbieta Bajger.


Bezpieczne wakacje 2018

Aby nasze wakacje były wesołe i radosne musimy - przebywając w różnych miejscach - pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przedstawiamy Wam drodzy uczniowie - do przypomnienia - zasady bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zastosowanie się do tych wskazówek sprawi, że będziemy bezpieczni, a nasze wakacje bardzo udane!

 

 

 

 

 

Bezpieczny wypoczynek - poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Bagaż dziecka

Bezpieczeństwo - MSWiA

 

 

Turniej szachowy z nagrodami

20 czerwca w Szkole Podstawowej w Potoku odbył się turniej szachowy w ramach realizowanego programu "Edukacja przez szachy w szkole". 14 zawodników grało w formule turnieju siedmiorundowego z podziałem na trzy kategorie wiekowe. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

 

klasy I-III SP

klasy IV-VI SP

klasy VII SP  i gimnazjum

1. miejsce Maciej Bargieł,

1. miejsce Julia Zych

1. miejsce Zuzanna Hac

2. miejsce Bartłomiej Barsznica

2. miejsce Krystian Lenart

2. miejsce Karolina Hac

3. miejsce Gabriel Mordarski

3. miejsce Michał Wiatr

3. miejsce Julia Rak