Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Nabór do Szkoły Podstawowej w Potoku w roku szkolnym 2017/2018

Drukuj

Dyrektor Zespołu Szkół -  Szkoła Podstawowa i  Gimnazjum w Potoku ogłasza zapisy dzieci urodzonych w  2010 r. do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w  Potoku na  rok szkolny 2017/2018.
Zapisy dzieci  prowadzone są w  sekretariacie szkoły w  godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach od  13 marca 2017 r. do 27 marca 2017 r. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 43 656 95
Aby zapisać dziecko do szkoły:
- Rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają się osobiście do sekretariatu szkoły.
- Należy mieć ze sobą akt urodzenia dziecka, dowód osobisty, PESEL dziecka, wypełnione „zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej” (druk zgłoszenia można otrzymać w sekretariacie szkoły ).
Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu procesu rekrutacji.
Aby zapisać do szkoły dziecko spoza obwodu:
- Rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają się osobiście do sekretariatu szkoły.
- Należy mieć ze sobą akt urodzenia dziecka, dowód osobisty, PESEL dziecka, wypełniony „wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej” (druk wniosku można otrzymać w sekretariacie szkoły ).
Do klasy pierwszej mogą zostać także przyjęte dzieci sześcioletnie, urodzone w 2011 r. jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej oraz w roku szkolnym 2015/2016 korzystały z wychowania przedszkolnego.