Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Konkurs plastyczny "Zapobiegajmy wypalaniu traw"

Drukuj

Przypominamy, że do końca tego tygodnia tj. do 31 marca przyjmujemy prace na konkurs pt. "Zapobiegajmy wypalaniu traw".

Organizator konkursu:

- Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku

- Ochotnicza Straż Pożarna w Potoku

Patronat:

- Burmistrz Gminy Jedlicze

Cele konkursu:

- uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z wypalaniem traw dla środowiska i człowieka,

- rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs obejmuje 3 grupy wiekowe:

- klasy I – III Szkoły Podstawowe

- klasy IV- VI Szkoły Podstawowe

- klasy I- III Gimnazjum

Format prac: A3

Technika: dowolna – malarstwo, rysunek, grafika na papierze (bez oprawiania).

Prace zbiorowe i przestrzenne będą wykluczone z konkursu.

Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie:

- imię i nazwisko ucznia, klasa,

- nazwa szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

oraz dołączone „Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna”

Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół - Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Potoku, gdzie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej.