Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Dzień ten upamiętnia rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 r. informacji o odkryciu w Katyniu, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

Młodzież z Zespołu Szkół w Potoku złożyła biało – czerwone kwiaty pod obeliskiem katyńskim, które przypominać będą, że jest tylko jedna taka świata strona, gdzie coś, co nie istnieje – wciąż o pomstę woła.

Obelisk z piaskowca w naszej miejscowości odsłonięty został w siedemdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej w ramach realizacji projektu „Katyń – ocalić od zapomnienia” i stał się hołdem dla oficerów, którzy „wrócili ostatni bój wygrać”. Na malowniczym wzniesieniu obok pomnika zasadzono wówczas także dwa Dęby Pamięci. Dąb Pamięci kapitana Jana Pawłowskiego posadzili mieszkający do dzisiaj w Potoku członkowie jego rodziny: Pani Janina Caban, Pan Andrzej Pawłowski i Pan Zdzisław Syrek. Dąb kapitanowi Krzyworączce zasadzili absolwenci Gimnazjum w Potoku: Marcin Moskal i Bartosz Szafran.