Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

rozstrzygnięcie konkursu mitologicznego

12 kwietnia 2016 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Klasowego Konkursu Mitologicznego, w którym uczestniczyli uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Potoku. Zadanie polegało na rozwiązaniu testu zawierającego wybrane treści z podstawy programowej w zakresie języka polskiego. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy o kulturze świata antycznego, kształtowanie szacunku dla dorobku starożytnych cywilizacji, doskonalenie sprawności językowej oraz wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Do testu konkursowego przystąpiło dziesięcioro uczniów klasy V. W zmaganiach z grecką mitologią najlepsi okazali się:

Róża Ekert – I miejsce

Kacper Komisarz – II miejsce

Wiktor Gierula – III miejsce

OliwierGębarowski – wyróżnienie

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego – Agata Misygar-Grzesik.

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy!