Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Rosz Haszana 5777 – 5778 w dynowskiej synagodze

Drukuj

Członkowie Klubu Historycznego „Klio” działającego w naszej szkole zostali zaproszeni do Centrum Historii Żydów Polskich w Dynowie, gdzie wzięli udział w uroczystości uczczenia ofiar Holokaustu. Uroczystości odbyły się 19 września, w drugim dniu żydowskiego święta Nowego Roku – Rosz Haszana, w rocznicę zamordowania 400 Żydów dynowskich.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w głównej auli, gdzie rabin Pinchas Pomp przedstawił kwestię dotyczącą powrotu chasydyzmu na Podkarpacie. Następnie zgromadzeni goście udali się na wspólną modlitwę do synagogi, gdzie zostało zapalonych 400 świec upamiętniających śmierć 400 ofiar. Największe jednak wrażenie wywołał rytuał Szofaru polegający na trąbieniu w róg barani. Głos szofaru ma pobudzić Żydów do rachunku sumienia, do podjęcia decyzji o ulepszeniu życia w nowym roku. Według żydowskiej tradycji w Rosz Haszana Bóg ocenia ludzi i zapisuje ich losy w dwóch księgach: w Księdze Życia – sprawiedliwych i w Księdze Śmierci – zatwardziałych grzeszników. Wszystkich pozostałych Bóg jeszcze osądzi i zdecyduje o ich losach w Dniu Pojednania (Jom Kipur). Stąd życzenia „Obyście zostali zapisani na dobry rok” składane w dniu żydowskiego Nowego Roku.

 

Bardzo dziękujemy panu Piotrowi Grzesikowi za przewóz młodzieży do Dynowa.