Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona Szkoły, Pasowanie na ucznia

Drukuj

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona Szkoły, Pasowanie na ucznia - trzy ważne w życiu szkolnym uroczystości - odbyły się w naszej szkole w poniedziałek 15 października br.  Było poważnie i dostojnie, ale też z humorem i na wesoło. Ceremoniał związany ze sztandarem szkoły, hymn państwowy, pasowanie na ucznia, ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar, tańce, piosenki, wiersze, inscenizacje  - wszystko to złożyło się na ciekawe, dynamiczne przedstawienie, które przygotowali uczniowie z klasy I , II, i VIII.

Rozdano także dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech laureatów szkolnego konkursu matematycznego Patron Szkoły w liczbach: Karolinie Hac, Milenie Komisarz i Róży Ekert. Laureatki wraz z dyrektorem szkoły panem Andrzejem Dziuganem oraz organizatorem konkursu panią Michaliną Józefowicz złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Edmunda Karola Łozińskiego. W godzinach popołudniowych uczniowie z koła "Ciekawi świata" wraz z opiekunem panią Teresą Koroną-Garbacik złożyli kwiaty na grobie Patrona Szkoły na cmentarzu w Jedliczu.

Uhonorowano także nauczycieli, za ich aktywną, oddaną pracę na rzecz uczniów i szkoły. Medal Komisji Edukacji Narodowej został przyznany pani Agacie Kazalskiej, nagrodę Burmistrza otrzymała pani Michalina Józefowicz, nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: pan Adrian Gierula, pani Agata Kazalska, pani Beata Orzechowska, pani Dorota Pniewska. Dyrektor szkoły pan Andrzej Dziugan dziękował wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i trud wkładany w edukację, opiekę i wychowanie uczniów oraz gratulował serdecznie wyróżnionym. Życzenia od uczniów, rodziców, kwiaty, przyjazne gesty były dopełnieniem tej części uroczystości.

Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwali: pani Teresa Korona-Garbacik, pani Beata Orzechowska, pani Elżbieta Bajger, pani Michalina Józefowicz, pani Agata Kazalska, pan Adrian Gierula.