Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Dzień Ptaków Wędrownych

Drukuj

„Łączą nas ptaki” Kampania na rzecz ochrony migrujących ptaków dla najmłodszych mieszkańców Polski i Francji.

10 maja 2019 r.  uczniowie z klasy pierwszej, drugiej i czwartej wzięli udział w spotkaniu z panią Dorotą Mróz z OTOP.  Zaproszony gość w bardzo ciekawy sposób przybliżył uczniom wiedzę na temat ptaków, które wiosną przylatują do Polski. Wiodącym tematem spotkania był problem  niszczenia siedlisk ptaków, a co za tym idzie brak możliwości zakładania gniazd. Uczniowie wysłuchali listu, prośby polskich dzieci do dzieci z Francji, gdzie co roku bezsensownie ginie prawie 20 milionów ptaków. Są to coraz rzadsze i ginące w naszym krajobrazie ptaki siewkowe: kuliki wielkie, czajki, rycyki, kszyki. Biorąc udział w akcji „Chronimy migrujące ptaki” dzieci  z klasy I i II przygotowały prace plastyczne przedstawiające ptaki, o których była mowa na zajęciach.

Galeria !