Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Bezpieczna droga do szkoły - spotkanie z policjantem

Drukuj

W środę 11 września br. policjanci z jedlickiego komisariatu przeprowadzili dla uczniów klas młodszych pogadankę o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu po zakończonych lekcjach. Spotkania z policjantem wpisują się w realizację programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły i są organizowane co najmniej dwa razy w roku. Dzieci z uwagą wysłuchały słów pana policjanta oraz przypomniały i utrwaliły sobie wiedzę  na temat ostrożności i zachowania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze publicznej.

Teraz bezpieczna droga do szkoły i do domu jest zapewniona !