Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Innowacje historyczne - efekty pracy

Drukuj

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie IV klasy szkoły podstawowej biorą udział w innowacjach historycznych ,,Kochaj tę krośnieńska ziemię". Celem innowacji jest rozbudzenie zainteresowań uczniów historią lokalną, zwrócenie ich uwagi na dzieje miejscowości w której mieszkają oraz poznanie dziedzictwa kulturowego regionu krośnieńskiego.
W I semestrze czwartoklasiści z dużym zaangażowaniem i energią ,,badali" historię Potoka i dworu Łozińskich, wykonali albumy poświęcone najciekawszym zabytkom jakie można obejrzeć w ich rodzinnej miejscowości, zgłębiali dzieje zamku w Odrzykoniu oraz królewskiego miasta Krosna i jego zabytków, wykonali wspaniałe grody z masy solnej. Uczniowie przygotowali również inscenizację pasowania na rycerza oraz wystawę portretów władców Polski z dynastii Piastów i Jagiellonów.
24 stycznia w ramach podsumowania półrocznej pracy na innowacjach historycznych czwartoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne, ,,słodkie" upominki. Największym zaangażowaniem, terminowością i estetyką przy wykonywaniu projektów innowacyjnych wykazali się następujący uczniowie:
I miejsce: Natalia Stanek, Julia Bożek, Magdalena Komisarz, Wiktoria Folta
II miejsce: Michał Mularz i Patryk Sitar
III miejsce: Paweł Lawera

Uczniowie V klasy szkoły podstawowej biorą udział w innowacjach historycznych ,,Wirtualne podróże historyczne".
Celem innowacji jest rozszerzenie wiadomości z zakresu historii powszechnej jaką uczniowie zdobywają w czasie lekcji oraz opracowanie tras wirtualnych wycieczek w przeszłość.
W I semestrze piątoklasiści przygotowali ciekawe prezentacje multimedialne poświęcone historii starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu, dziejom Palestyny, panowaniu Karola Wielkiego, roli i podbojom wikingów, życiu średniowiecznych mnichów, romańskim i gotyckim katedrom. Uczniowie, wcielając się w rolę architektów, stworzyli również makiety średniowiecznych katedr oraz wystawę prac plastycznych poświeconych wikingom oraz Krzysztofowi Kolumbowi.
23 stycznia w ramach podsumowania półrocznej pracy na innowacjach historycznych piątoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne, ,,słodkie" upominki. Największym zaangażowaniem w wykonanie wszelkich projektów innowacyjnych wykazali się następujący uczniowie:
I miejsce: Dominik Gromkiewicz, Tomasz Wnenczak, Karina Sanicka
II miejsce: Krzysztof Chrobak, Anna Gazda, Gabriela Wilusz, Kamil Wodziński
III miejsce: Agnieszka Woźniak

Zapraszamy do galerii!!!