Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018

Znamy już wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 r. Wyniki uczniów naszego gimnazjum są w tym roku bardzo zróżnicowane: najniższy wynik - 8 % pkt, najwyższy wynik - 100% pkt. Z przedmiotów przyrodniczych liczba punktów uzyskanych przez naszych gimnazjalistów jest wyższa od średniej liczby punktów w gminie, powiecie i województwie.


Informacje o wynikach egzaminu w kraju, powiecie, gminie znajdują się na stronie OKE Kraków.

 

Komunikat o dniach wolnych od nauki szkolnej

Przypominamy uczniom i rodzicom, że 18 czerwca 2018 r. - poniedziałek  i 19 czerwca - wtorek są  dniami wolnym od nauki szkolnej.

Świetlica szkolna  dla dzieci klasy I i III SP będzie czynna,  po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców, w godzinach od 8.00 do 12.00

 

Certyfikaty projektu edukacyjnego "Lepsza szkoła"

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały certyfikaty matematycznego projektu edukacyjnego "Lepsza szkoła" Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Uczniowie klas: IV, VIII, IIgim i IIIgim uczestniczyli w ciągu roku szkolnego w "Sesjach z plusem" -  programie  systematycznego mierzenia wiedzy i umiejetności uczniów przy pomocy specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego. Osiągnięcia z trzech testów diagnostycznych były analizowane i porównywane z wynikami uczniów z całej Polski. Każdy uczeń otrzymywał indywidualnie informacje o swoim wyniku na tle klasy i Polski oraz o pozycji na 9 stopniowej skali staninowej. Projekt koordynowała pani Michalina Józefowicz.

 

 

 

Realizacja projektu "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"

W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy w szkole podstawowej projekt Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Cel szczegółowy nr 1 projektu to: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel szczegółowy nr 2 projektu to: Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

Uczniowie uczestniczyli w kursach: Przyjazna matematyka – trener Michalina Józefowicz, Językowe studium przypadku – trener Adrian Gierula oraz w warsztatach Przyroda - trener Agata Kazalska, a także w warsztatach Innowacyjność kluczem do sukcesu, Szybkie i skuteczne uczenie się – trenerzy zewnętrzni firmy Syntea.

Wsparciem objęci zostali także nauczyciele, którzy uczestniczyli w Warsztatach skutecznego nauczania oraz kursach Wykorzystanie MSOffice 365 w praktyce, TIK w pracy nauczyciela.

Dzięki realizacji projektu unijnego szkoła wzbogaciła się o jedną tablicę interaktywną i osiem laptopów. Projekt realizowany będzie także w roku szkolnym 2018/2019.

 

Udział w programie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"

W sobotę 9 czerwca 2018 r. zakończyły się zajęcia z nauki pływania, realizowane przez naszą szkołę w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zajęcia na basenie w Krośnie, dla 15 uczniów klas I –III, odbywały się w godz. od 11.30 do 13.00 i  trwały od 7 kwietnia do 9 czerwca br. Celem I etapu programu „Czas zacząć”, była adaptacja do środowiska wodnego oraz nauczanie i uczenie się podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, oprócz intensywnych ćwiczeń korzystali ze wszystkich atrakcji znajdujących się na pływalni. Na ostatnim spotkaniu odbył się egzamin na poszczególne stopnie: „Rybka”, „Foka”, „Nurek” i „Delfin” -  sprawdzający opanowanie podstawowych ruchów napędowych w wodzie. Wszyscy uczniowie znakomicie sobie poradzili i zaliczyli ten pierwszy poważny sportowy sprawdzian.

Zajęcia na pływalni prowadziła pani Agata Kazalska, zaś opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: pani Elżbieta Bajger, pani Dorota Pniewska, pani Teresa Korona – Garbacik, pani Magdalena Hac i pan Adrian Gierula.

Program sfinansowany został przez Gminę Jedlicze przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

III miejsce i wyrożnienie w konkursie pieśni ludowej Nutka 2018

W piękne sobotnie popołudnie 9 czerwca br., odbył się w jedlickiej Starej Kuźni Konkurs Piosenki Ludowej "Nutka 2018". Do udziału w konkursie zgłosiło się 36 uczestników z różnych szkół i przedszkoli, nie tylko z gminy Jedlicze. Naszą szkołę reprezentowała Oliwia Mikosz i Nadia Targ z klasy pierwszej oraz Natalia Burda z klasy trzeciej gimnazjum. Dziewczynki bardzo ładnie zaśpiewały przygotowane utwory. Oliwia za wykonanie piosenki „Jak długo w sercach naszych” otrzymała wyróżnienie, a Natalia za piosenkę „Czerwone jagody” zdobyła III miejsce. Gratulujemy!

Dziewczynki z klasy pierwszej do konkursu zostały przygotowane przez panią Teresę Korona-Garbacik, a uczennicę gimnazjum przygotowała pani Wioletta Zygmunt.