Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole

Drukuj

13 listopada 2017 Wpisany przez Administrator

Uroczyste obchody narodowego Święta Niepodległości miały miejsce w naszej szkole dnia 13 listopada br. i rozpoczęły się od złożenia wiązanki kwiatów pod obeliskiem katyńskim. Dyrektor szkoły, nauczyciele i uczniowie uczcili w ciszy pamięć poległych w II wojnie światowej żołnierzy z naszej miejscowości.

Kolejnym punktem obchodów uroczystości był piękny i bogaty montaż słowno-muzyczny. Odrobina historii opowiadana przez Panią Edukację, obrazy z ważnymi historycznymi datami, wymowny taniec mówiący o rozbiorach Polski i odzyskaniu niepodległości oraz przepiękne pieśni patriotyczne – to wszystko przygotowali dla publiczności uzdolnieni artystycznie uczniowie naszej szkoły. Uczniów wspierały zaangażowane nauczycielki: pani Wioletta Zygmunt, pani Agata Misygar-Grzesik i pani Agata Kazalska. O piękną, patriotyczną oprawę plastyczną uroczystości zadbała pani Mariola Pacek i Klub historyczny KLIO.

Zakończeniem wspólnego świętowania była przemowa dyrektora szkoły pana Andrzeja Dziugana oraz pamiątkowe zdjęcie wykonawców akademii i ich opiekunów. Pan dyrektor podziękował artystom i nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie uroczystości oraz pogratulował udanego występu. Zwrócił się do młodzieży z prośbą o okazywanie patriotyzmu i umiłowania ojczyzny poprzez naukę i pracę uczniowską w szkole.