Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POTOKU W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Drukuj

Drukuj

Dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Potoku ogłasza zapisy dzieci urodzonych w  2011 r. do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w  Potoku na  rok szkolny 2018/2019. Zapisy dzieci  prowadzone są w  sekretariacie szkoły w  godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach od  12 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 43 656 95


Aby zapisać dziecko do szkoły:
- Rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają się osobiście do sekretariatu szkoły.
- Należy mieć ze sobą akt urodzenia dziecka, dowód osobisty, PESEL dziecka, wypełnione „zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej” (druk zgłoszenia można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły).

Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu procesu rekrutacji.
Aby zapisać do szkoły dziecko spoza obwodu:
- Rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają się osobiście do sekretariatu szkoły.
- Należy mieć ze sobą akt urodzenia dziecka, dowód osobisty, PESEL dziecka, wypełniony „wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej” (druk wniosku można otrzymać w sekretariacie szkoły ).

Do klasy pierwszej mogą zostać także przyjęte dzieci sześcioletnie, urodzone w 2012 r. jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej oraz w roku szkolnym 2017/2018 korzystały z wychowania przedszkolnego.

Druk zgłoszenia ucznia - do pobrania

 

bip2.png
jedlicze.png
men.jpg
ko.png
cke.png
oke2.jpg