Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Realizacja projektu "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"

Drukuj

W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy w szkole podstawowej projekt Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Cel szczegółowy nr 1 projektu to: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel szczegółowy nr 2 projektu to: Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

Uczniowie uczestniczyli w kursach: Przyjazna matematyka – trener Michalina Józefowicz, Językowe studium przypadku – trener Adrian Gierula oraz w warsztatach Przyroda - trener Agata Kazalska, a także w warsztatach Innowacyjność kluczem do sukcesu, Szybkie i skuteczne uczenie się – trenerzy zewnętrzni firmy Syntea.

Wsparciem objęci zostali także nauczyciele, którzy uczestniczyli w Warsztatach skutecznego nauczania oraz kursach Wykorzystanie MSOffice 365 w praktyce, TIK w pracy nauczyciela.

Dzięki realizacji projektu unijnego szkoła wzbogaciła się o jedną tablicę interaktywną i osiem laptopów. Projekt realizowany będzie także w roku szkolnym 2018/2019.

 

bip2.png
jedlicze.png
men.jpg
ko.png
cke.png
oke2.jpg