Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły

Drukuj

Z dniem 1 lutego 2019r. następuje zmiana na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku. Pana dyrektora Andrzeja Dziugana zastąpi pełniąca obowiązki dyrektora - pani Agata Kazalska.

W przeddzień uroczystości pożegnania pana dyrektora, na uroczystym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 stycznia 2019r., nastąpiło przekazanie przez panią Burmistrz Jolantę Urbanik zarządzeń odpowiednio o odwołaniu ze stanowiska dyrektora pana Andrzeja Dziugana i powołaniu na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora panią Agatę Kazalską.

Pan dyrektor Andrzej Dziugan pracował w naszej szkole od 1 września 2016r. Pełnił rzetelnie funkcję dyrektora szkoły oraz uczył historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, prowadził kółko szachowe. Burmistrz Gminy Jedlicze pani Jolanta Urbanik, nauczyciele, rodzice i uczniowie pożegnali pana dyrektora w dniu 31 stycznia 2019r. podczas przemiłej uroczystości, przygotowanej przez uczniów i Samorząd Uczniowski. Pan dyrekktor otrzymał podziękowania i list gratulacyjny od pani Burmistrz, wiersze, piosenki i taniec od uczniów, piękne czerwone róże od przewodniczących samorządów klasowych, ciepłe słowa podziękowania i życzenia sukcesów w dalszej karierze zawodowej od nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców - "Te dobre chwile z nami, w dyrektorstwa barw odcieniach, niech Pan wspomni czasem mile, nas ocali od zapomnienia" .

W słowach pożegnania pan dyrektor podziękował wszystkim serdecznie za życzliwą współpracę i obiecał, że pozostanie na zawsze przyjacielem naszej szkoły.

Pełniąca obowiązki dyrektora pani Agata Kazalska jest wieloletnim nauczycielem naszej szkoły. Uczy wychowania fizycznego, przyrody i biologii, jest wychowawcą klasy. Jest bardzo znana w środowisku Potoka, dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu w życie szkoły i społeczności lokalnej. Jako nauczyciel jest lubiana i szanowana przez uczniów za organizację zajęć pozalekcyjnych, pracę świetlicową, przygotowania i udział w zawodach sportowych, organizację licznych akcji charytatywnych w ramach działalności PCK. Za oddaną służbę na rzecz edukacji otrzymała w październiku 2018r. Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pełniąca obowiązki dyrektora pani Agata Kazalska otrzymała gratulacje i ciepłe życzenia od pani Burmistrz Jolanty Urbanik, nauczycieli i uczniów. Dziękując za nominację wskazała, że priorytetem w jej pracy dyrektorskiej będzie dalszy wszechstronny rozwój szkoły dla dobra społeczności lokalnej.

Informacja na stronie www Gminy Jedlicze!

bip2.png
jedlicze.png
men.jpg
ko.png
cke.png
oke2.jpg