Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Pożegnania absolwentów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej

Drukuj

Uroczyste pożegnania absolwentów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej odbyły się odpowiednio w dniach 17 i 18 czerwca br. Na uroczystości, przygotowane przez absolwentów, wychowawców i rodziców przybyli zaproszeni goście: p.o.dyrektora szkoły - pani Agata Kazalska, pan Andrzej Dziugan - dyrektor szkoły do dnia 31 stycznia 2019 r., nauczyciele i pracownicy szkoły.

Absolwenci Gimnazjum przygotowali "Sąd nad uczniem" - wesołą rozprawę sądową, wzorowaną na popularnym programie telewizyjnym. Reżyserem spektaklu był wychowawca klasy pan Adrian Gierula. Nauczyciele otrzymali od uczniów i rodziców gorące podziękowania za trud i pracę włożoną w kształcenie, wychowane i opiekę. W dowód wdzięczności pedagodzy otrzymali bukiety róż. W części oficjalnej uroczystości p.o. dyrektor szkoły pani Agata Kazalska pogratulowała wszystkim absolwentom ukończenia szkoły oraz życzyła sukcesów na dalszych etapach edukacji. Do gratulacji i życzeń dołączył się także dyrektor pan Andrzej Dziugan. Absolwenci otrzymali pamiątki ukończenia gimnazjum, ufundowane przez rodziców oraz dyplomy i nagrody, ufundowane przez szkołę. Najlepsze absolwentki: Karolin Hac i Maja Stareńczak złożyły podpisy w pamiątkowej Księdze Absolwentów. Karolina Hac otrzymała także nagrodę książkową za najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego, a Małgorzata Komisarz za 100% punktów z egzaminu z języka angielskiego. Obydwie nagrody ufundował pan dyrektor Andrzej Dziugan. Uczniowie  z klasy VIII przygotowali absolwentom gimnazjum ciepłe słowa pożegnania i drobne upominki, wychowawca klasy pan Adrian Gierula - piernikowe słoniki, a opiekun szkolnego Klubu Matematycznego ALFA pani Michalina Józefowicz - podziękowania za zaangażowanie i organizację wydarzeń matematycznych w szkole w latach 2016 - 2019.

Absolwenci Szkoły Podstawowej pożegnali nauczycieli współczesnym, barwnym spektaklem teatralnym "Książę szuka żony". Reżyserem i scenografem przedstawienia była wychowawczyni pani Beata Orzechowska. Rodzice i uczniowie - słowem i kwiatami podziękowali pedagogom za wszystko dobro otrzymane w trakcie ośmioletniej nauki  w szkole podstawowej - nauczanie, wychowanie, opiekę, cierpliwość i wyrozumiałość. P.o. dyrektor szkoły pani Agata Kazalska i pani wychowawczyni Beata Orzechowska wręczyły absolwentom pamiątkowe dyplomy ukończenia Szkoły, nagrody książkowe i piłki dla sportowców. Do pamiątkowej Księgi Absolwentów zostały wpisane: Julia Barsznica i Milena Komisarz. Julia Barsznica otrzymała także od dyrektora pana Andrzeja Dziugana nagrodę książkową za najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty. Absolwentów VIII klasy pożegnali uczniowie klasy VII, którzy dziękowali za wszystkie lata razem spędzone w murach szkoły i życzyli koleżankom i kolegom spełnienia planów i zamierzeń edukacyjnych.

Zakończeniem obydwu  uroczystości były pamiątkowe zdjęcia i poczęstunki dla wszystkich, ufundowane przez rodziców absolwentów.

Szczęśliwej drogi już czas! Powodzenia!

 

bip2.png
jedlicze.png
men.jpg
ko.png
cke.png
oke2.jpg