Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Udział w uroczystości 100 lecia krośnieńskiego PCK

Drukuj

25 października 2019 r. delegacja  z naszej szkoły wzięła udział w obchodach 100 lecia krośnieńskiego PCK. Szkołę reprezentowała pani dyrektor Agata Kazalska oraz członkinie szkolnego koła PCK - Róża Ekert, Nikola Półchłopek, Weronika Lipińska.

Uroczystości odbyły  się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Na początku został odśpiewany hymn PCK , następnie Pani Justyna Puchyrska - Urbanek - kierownik biura rejonowego PCK w Krośnie, powitała wszystkich przybyłych gości. W kolejnej części spotkania uczestnicy  obejrzeli film o historii PCK od 1919 roku. Pani Ewa Wajs p.o. prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie w krótkim referacie przedstawiła historię czerwonokrzyskiej działalności, wspominając, że  od 100 lat Polski Czerwony Krzyż wspiera potrzebujących i uwrażliwia na krzywdę ludzką oraz promuje ideę niesienia bezinteresownej pomocy.

W czasie uroczystości wręczono medale okolicznościowe 100- lecia PCK oraz pamiątkowe statuetki. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Życzenia z okazji jubileuszu przekazali m.in. Prezydent Miasta Krosna Pan Piotr Przytocki z zastępcą Panem Bronisławem Baranem, Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Marceli Kuca, dr Ewa Zawilińska dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz dyrektorzy szkół wspierający codzienną  działalność PCK.

Spotkanie uświetnił koncert uczniów Szkoły Muzycznej "PRO MUSICA" w Krośnie. Na zakończenie uroczystości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju przygotowali smaczny poczęstunek.

Obszerna relacja z uroczystości dostępna jest na stronie portalu terazKrosno.pl


bip2.png
jedlicze.png
men.jpg
ko.png
cke.png
oke2.jpg