Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Drukuj

Światowe święto praw człowieka obchodzone jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Choć od tej chwili minęło już ponad 70 lat, wciąż są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana.

Od kilkudziesięciu lat 10 grudnia organizowane są konferencje, akcje edukacyjne i manifestacje  uświadamiające znaczenie praw człowieka, ich treść i sposoby obrony. Szczególną uwagę poświęca się walce z prześladowaniami politycznymi, głodem i ubóstwem. W organizację wydarzeń zaangażowane są pozarządowe ruchy i stowarzyszenia, stawiające sobie za cel ochronę godności ludzkiej.

W naszej szkole w przeddzień tego Dnia odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego o Prawach Człowieka, którą przygotowali uczniowie ósmej klasy.

 

 

bip2.png
jedlicze.png
men.jpg
ko.png
cke.png
oke2.jpg