Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Misja szkoły

Drukuj

Misją naszej Szkoły jest nauczanie i wychowanie młodego człowieka w
oparciu o uniwersalne zasady etyki.
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u naszych uczniów poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości
kultur Europy i świata.
Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w
oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

bip2.png
jedlicze.png
men.jpg
ko.png
cke.png
oke2.jpg