Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego     .
 • Panel1
 • Panel2
 • Panel3
 • Panel4
 • Panel5
 • Panel6

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych

Drukuj
 1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica ( prawnego opiekuna ).
 2. Ucznia zwalnia nauczyciel przedmiotu, do którego zwróci się uczeń lub wychowawca.
 3. Rejestr zwolnień znajduje się w pokoju nauczycielskim.
 4. Uczeń otrzymuje od nauczyciela zwalniającego informację do pani woźnej, która na tej podstawie otwiera uczniowi szatnię.
 5. Informacje od nauczyciela pani woźna przechowuje do końca danego roku szkolnego.
 6. Ucznia można zwolnić na telefoniczną prośbę rodzica. Fakt ten należy odnotować w rejestrze zwolnień w kolumnie uwagi.
 7. Jeżeli uczeń zapomniał pisemnego zwolnienia, zwolnienie może nastąpić tylko po telefonicznej konsultacji z rodzicem ( prawnym opiekunem ). Fakt ten należy odnotować w rejestrze zwolnień w kolumnie uwagi.
bip2.png
jedlicze.png
men.jpg
ko.png
cke.png
oke2.jpg