Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Zaproszenie do szkolnego konkursu plastycznego „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

Zapraszamy wszystkich uczniów do szkolnego konkursu plastycznego "Najpiękniejsza ozdoba świąteczna". Na zwycięzców czekają bilety do kina HELIOS.

Prace wykonane przez uczniów naszej szkoły trafią na świąteczny kiermasz. Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych zostanie przeznaczony na organizację zabaw karnawałowych. Regulamin konkursu poniżej !!!

 

Komunikat dla rodziców

Szanowni Rodzice

Zapraszamy na planowane  spotkanie z wychowawcami klas - w czwartek 5 grudnia 2019 r. o godz. 16.30.

Nauczyciele przedmiotów pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godzinach 17.00 - 18.00.

Rada Rodziców przypomina o składce na jej działalność - 20 zł na 1 dziecko, 10 zł na 2 dziecko.

Całoroczny plan spotkań z rodzicami znajduje sie w zakładce Dla Rodziców!

Zapraszamy

Uwaga ósmoklasiści - próbny egzamin

W dniach 3, 4 i 5 grudnia odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty z OPERONEM. Do szkoły należy zgłosić się na godz. 8:30, odświętnie ubranym, z aktualną legitymacją szkolną, przyborami do pisania i rysowania.

Przebieg próbnego egzaminu:

3 grudnia 2019 r. - wtorek - godz. 9:00 - 11:00 próbny egzamin z języka polskiego ( 120 minut ),

4 grudnia 2019 r. - środa - godz. 9:00 - 10:40  próbny egzamin z matematyki ( 100 minut ),

5 grudnia 2019 r. - czwartek - godz. 9:00 - 10:30 próbny egzaminn z języka a ngielskiego ( 90 minut ).

12:00 w każdym dniu publikacja arkuszy wraz z odpowiedziami na stronie https://takzdam.pl

Próba odbędzie  się w warunkach zbliżonych do egzaminu właściwego. Uczniowie zapoznają się z procedurami, przebiegiem egzaminu, kodowaniem prac, formą zadań egzaminacyjnych. Pozostałych lekcji dla ósmoklasistów w tych dniach nie będzie!

Życzymy połamania piór!

 

Wzorowa frekwencja - listopad 2019

W związku z nasilającym się problemem nieusprawiedliwionych dni oraz pojedynczych godzin nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych w naszej szkole zdecydowaliśmy o podjęciu działań przeciwdziałających temu zjawisku i jego konsekwencjom. Opracowany został program poprawy obecności i spóźnień „WZOROWA FREKWENCJA”. W realizację programu została zaangażowana cała społeczność szkolna: dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, uczniowie i rodzice. Program „WZOROWA FREKWENCJA” zawiera system nagród i kar mający na celu zmotywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia.

Na pozytywne efekty wprowadzenia programu nie trzeba było długo czekać. Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba uczniów nagradzanych na koniec każdego miesiąca dyplomem i tytułem Lidera frekwencji. Wszyscy uczniowie indywidualnie oraz klasa o najlepszej półrocznej frekwencji rywalizują o główną wygraną ufundowana przez Radę Rodziców – wyjazd do kina lub na basen. Wszystkim życzymy powodzenia !

Koordynatorzy programu: Michalina Józfeowicz, Monika Szymańska Skóra

Wyniki realizacji Programu poprawy  obecności i spóźnień WZOROWA FREKWENCJA w roku szkolnym 2019/2020 - listopad 2019.

Udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019

1 grudnia 2019 r. w naszej miejscowości odbyła się zbiórka darów dla potrzebujących dzieci  z najbliższego otoczenia. Działania wolontariatu były częścią Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019. Wolontariusze oraz sympatycy akcji w budynku Szkoły Podstawowej w godz. od 9:00 do 13.00 odbierali dary przyniesione przez mieszkańców. W dobrowolnej zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, przedmiotów gospodarstwa domowego wzięły udział osoby prywatne, które w dowód wdzięczności otrzymały naklejki z logo akcji – żółtym, uśmiechniętym słoneczkiem.

Zgromadzone produkty przed świętami Bożego Narodzenia trafią do osób wymagających wsparcia i pomocy. W XXVII edycji Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej wolontariat pełniły panie - Agata Kazalska oraz Agata Misygar - Grzesik, natomiast zaszczytny tytuł Przyjaciela Akcji otrzymali uczniowie klas V, VI, VII i VIII – członkowie Szkolnego Koła PCK, którzy poświęcili swój wolny czas, aby realizować tę wspaniałą ideę.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za tak wielkie zainteresowanie, życzliwość, ogromne serce i bezinteresownie przekazane produkty.

 

Podziękowanie za współtworzenie tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie 2019

W piątek, 29 listopada 2019, społeczność naszej szkoły otrzymała list okolicznościowy z Kancelarii Prezydenta RP dotyczący udziału w Narodowym Czytaniu 2019. Prezydent Andrzej Duda przekazał wyrazy szacunku i sympatii wszystkim osobom, które wsparły tę akcję oraz uczestniczyły w jej realizacji. W dowód wdzięczności otrzymaliśmy m. in. pamiątkowy egzemplarz „Nowel polskich” z dedykacją od Pary Prezydenckiej.


bip2.png
jedlicze.png
men.jpg
ko.png
cke.png
oke2.jpg