Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Bezpieczne wakacje 2018

Aby nasze wakacje były wesołe i radosne musimy - przebywając w różnych miejscach - pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przedstawiamy Wam drodzy uczniowie - do przypomnienia - zasady bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zastosowanie się do tych wskazówek sprawi, że będziemy bezpieczni, a nasze wakacje bardzo udane!

 

 

 

 

 

Bezpieczny wypoczynek - poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Bagaż dziecka

Bezpieczeństwo - MSWiA

 

 

Turniej szachowy z nagrodami

20 czerwca w Szkole Podstawowej w Potoku odbył się turniej szachowy w ramach realizowanego programu "Edukacja przez szachy w szkole". 14 zawodników grało w formule turnieju siedmiorundowego z podziałem na trzy kategorie wiekowe. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

 

klasy I-III SP

klasy IV-VI SP

klasy VII SP  i gimnazjum

1. miejsce Maciej Bargieł,

1. miejsce Julia Zych

1. miejsce Zuzanna Hac

2. miejsce Bartłomiej Barsznica

2. miejsce Krystian Lenart

2. miejsce Karolina Hac

3. miejsce Gabriel Mordarski

3. miejsce Michał Wiatr

3. miejsce Julia Rak

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018

Znamy już wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 r. Wyniki uczniów naszego gimnazjum są w tym roku bardzo zróżnicowane: najniższy wynik - 8 % pkt, najwyższy wynik - 100% pkt. Z przedmiotów przyrodniczych liczba punktów uzyskanych przez naszych gimnazjalistów jest wyższa od średniej liczby punktów w gminie, powiecie i województwie.


Informacje o wynikach egzaminu w kraju, powiecie, gminie znajdują się na stronie OKE Kraków.

 

Komunikat o dniach wolnych od nauki szkolnej

Przypominamy uczniom i rodzicom, że 18 czerwca 2018 r. - poniedziałek  i 19 czerwca - wtorek są  dniami wolnym od nauki szkolnej.

Świetlica szkolna  dla dzieci klasy I i III SP będzie czynna,  po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców, w godzinach od 8.00 do 12.00

 

Certyfikaty projektu edukacyjnego "Lepsza szkoła"

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały certyfikaty matematycznego projektu edukacyjnego "Lepsza szkoła" Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Uczniowie klas: IV, VIII, IIgim i IIIgim uczestniczyli w ciągu roku szkolnego w "Sesjach z plusem" -  programie  systematycznego mierzenia wiedzy i umiejetności uczniów przy pomocy specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego. Osiągnięcia z trzech testów diagnostycznych były analizowane i porównywane z wynikami uczniów z całej Polski. Każdy uczeń otrzymywał indywidualnie informacje o swoim wyniku na tle klasy i Polski oraz o pozycji na 9 stopniowej skali staninowej. Projekt koordynowała pani Michalina Józefowicz.

 

 

 

Realizacja projektu "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"

W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy w szkole podstawowej projekt Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Cel szczegółowy nr 1 projektu to: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel szczegółowy nr 2 projektu to: Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

Uczniowie uczestniczyli w kursach: Przyjazna matematyka – trener Michalina Józefowicz, Językowe studium przypadku – trener Adrian Gierula oraz w warsztatach Przyroda - trener Agata Kazalska, a także w warsztatach Innowacyjność kluczem do sukcesu, Szybkie i skuteczne uczenie się – trenerzy zewnętrzni firmy Syntea.

Wsparciem objęci zostali także nauczyciele, którzy uczestniczyli w Warsztatach skutecznego nauczania oraz kursach Wykorzystanie MSOffice 365 w praktyce, TIK w pracy nauczyciela.

Dzięki realizacji projektu unijnego szkoła wzbogaciła się o jedną tablicę interaktywną i osiem laptopów. Projekt realizowany będzie także w roku szkolnym 2018/2019.