Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Komunikat dla rodziców

Szanowni Rodzice

Zapraszamy na planowane  spotkanie z wychowawcami klas - w czwartek 7 listopada br. o godz. 16.30.

Dyrektor Szkoły pani Agata Kazalska zaprasza Radę Rodziców na spotkanie o godz. 17.30.

Rada Rodziców przypomina o składce na jej działalność - 20 zł na 1 dziecko, 10 zł na 2 dziecko.

Całoroczny plan spotkań z rodzicami znajduje sie w zakładce Dla Rodziców!

Zapraszamy

 

Wzorowa frekwencja - październik 2019

Wyniki realizacji Programu poprawy  obecności i spóźnień WZOROWA FREKWENCJA w roku szkolnym 2019/2020 - październik 2019.

ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY - udział w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu

Konkurs polega na zebraniu przez szkołę wśród uczniów używanych, niepotrzebnych telefonów komórkowych bez baterii w zamian za atrakcyjne nagrody i kupony pieniężne. Telefony po ewentualnej naprawie i usunięciu wszelkich danych mogą trafić do krajów rozwijających się w Afryce i Azji gdzie będą mogły jeszcze przez lata służyć innym dzieciom a niesprawne zostaną przekazane do recyklingu.

Telefony przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 15 listopada !

 

 

XVII edycja konkursu "Drzewko za butelkę"

Szkoła przystępuje po raz kolejny do ekologicznej akcji "Drzewko za butelkę". Szczegóły akcji poniżej:

Zasady udziału w akcji, harmonogram akcji, NAGRODY !!!

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli do zaangażowania w akcję i  pozyskanie jak największej liczby pustych butelek PET, które trafią do recyklingu.

Zbieranie butelek od 21 października do 18 listopada 2019 !


Szkoła pamięta…

Celem tej akcji, zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej było  zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia w szczególnych, pełnych zadumy dniach poprzedzających uroczystość Wszystkich Świętych.

Akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w zbiórce kwiatów i zniczy do dekoracji grobów oraz odwiedzili groby zmarłych nauczycieli, uczniów i rodziców na cmentarzu w Potoku. Uporządkowali również mogiły i zapalili znicze na cmentarzu żołnierzy poległych w I wojnie światowej na górze Wapiance, na grobowcach rodziny Łozińskich oraz Hemplów w Jedliczu.

Światełka pamięci i złote chryzantemy przywróciły także pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej, związanych z Potokiem, które upamiętnia obelisk z piaskowca i dwa żywe dęby, na których jeszcze szeleszczą ostatnie, październikowe liście…

W przedsięwzięcie zaangażowani byli: Samorząd Uczniowski z panem Adrianem Gierulą i VII klasą, uczniowie klas I – III ze swoimi wychowawcami, pani Elżbieta Bajger – nauczyciel opiekujący się jedlickimi grobowcami, Klub Historyczny Klio, a także uczniowie - ofiarodawcy kwiatów i zniczy.


Udział w uroczystości 100 lecia krośnieńskiego PCK

25 października 2019 r. delegacja  z naszej szkoły wzięła udział w obchodach 100 lecia krośnieńskiego PCK. Szkołę reprezentowała pani dyrektor Agata Kazalska oraz członkinie szkolnego koła PCK - Róża Ekert, Nikola Półchłopek, Weronika Lipińska.

Uroczystości odbyły  się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Na początku został odśpiewany hymn PCK , następnie Pani Justyna Puchyrska - Urbanek - kierownik biura rejonowego PCK w Krośnie, powitała wszystkich przybyłych gości. W kolejnej części spotkania uczestnicy  obejrzeli film o historii PCK od 1919 roku. Pani Ewa Wajs p.o. prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie w krótkim referacie przedstawiła historię czerwonokrzyskiej działalności, wspominając, że  od 100 lat Polski Czerwony Krzyż wspiera potrzebujących i uwrażliwia na krzywdę ludzką oraz promuje ideę niesienia bezinteresownej pomocy.

W czasie uroczystości wręczono medale okolicznościowe 100- lecia PCK oraz pamiątkowe statuetki. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Życzenia z okazji jubileuszu przekazali m.in. Prezydent Miasta Krosna Pan Piotr Przytocki z zastępcą Panem Bronisławem Baranem, Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Marceli Kuca, dr Ewa Zawilińska dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz dyrektorzy szkół wspierający codzienną  działalność PCK.

Spotkanie uświetnił koncert uczniów Szkoły Muzycznej "PRO MUSICA" w Krośnie. Na zakończenie uroczystości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju przygotowali smaczny poczęstunek.

Obszerna relacja z uroczystości dostępna jest na stronie portalu terazKrosno.pl