Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Stypendia szkolne 2014/2015

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje mieszkającym na terenie Gminy Jedlicze uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Gminy Jedlicze!!!

 

"Wyprawka szkolna" - Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r.

Programem "Wyprawka szkolna" będą objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III i VI szkoły podstawowej

a także uczniowie:

 • słabowidzący
 • niesłyszący
 • słabosłyszący
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Gminy Jedlicze!!!

 

Wakacje w Gminie Jedlicze

Kalendarz imprez wakacyjnych w Gminie Jedlicze

 

Zaproszenie na Sportowe Wakacje 2014

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie realizowanym przez MUKS Podkarpacie - Sportowe Wakacje 2014. Projekt obejmuje realizację 12 imprez sportowo-rekreacyjnych w dniach od 15 lipca do 20 sierpnia 2014.

Więcej…
 

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

W piątek 27 czerwca 2014r. zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. Na początku uroczystości uczniowie klasy IV wprowadzili publiczność w nastrój bezpiecznych wakacji - recytowali, śpiewali i dawali dobre rady o bezpiecznym zachowaniu  się w różnych sytuacjach. Rok szkolny 2013/2014 okazał się sukcesem dla wszystkich uczniów naszej szkoły – każdy uczeń otrzymał świadectwo promocyjne do następnej klasy, a 20 uczniów świadectwo ukończenia szkoły. 31 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem – biało czerwonym paskiem za średnią ocen co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Rozdano ponad 100 dyplomów: wzorowego ucznia, bardzo dobrego ucznia, laureatów konkursów szkolnych, za sukcesy pozaszkolne i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, za sukcesy sportowe, za pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne i podziękowania za pracę dla dobra szkoły. Dwie uczennice – Nikola Półchłopek z klasy II i Paula Jasińska z klasy V – otrzymały dyplom za 100% frekwencję. Wszyscy uczniowie do świadectw z wyróżnieniem otrzymali także piękne nagrody książkowe, a sportowcy – piłki  ufundowane z budżetu szkoły.

Wszystkim uczniom i absolwentom gratulujemy i życzymy bezpiecznych, radosnych wakacji!!!

 

Pożegnania absolwentów

Uroczystość pożegnania siedmiu absolwentów Szkoły Podstawowej odbyła się we wtorek 24 czerwca 2014r. Wraz z uczniami uczestniczyli w niej rodzice i zaproszeni nauczyciele. Absolwenci i uczniowie klasy V przygotowali część artystyczną z recytacją, śpiewem i tańcem. Podziękowaniem dla nauczycieli za trud włożony w ich edukację były życzenia od uczniów i przedstawiciela rodziców. Pani dyrektor Michalina Józefowicz w słowach skierowanych do absolwentów gratulowała uzyskania wykształcenia podstawowego i życzyła wielu sukcesów na dalszych etapach edukacji. Do księgi absolwentów została wpisana uczennica Magdalena Komisarz. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy absolwenta i niebieskie birety ufundowane przez rodziców oraz liczne dyplomy za osiągnięcia szkolne i pozaszkolne. Zakończeniem uroczystości był poczęstunek dla uczniów i  nauczycieli przygotowany przez rodziców.

Uroczystość pożegnania trzynastu absolwentów Gimnazjum odbyła się w środę 25 czerwca 2013r. W uroczystości wzięli udział rodzice, rodzeństwo i zaproszeni nauczyciele. Część artystyczna była różnorodna - wesoła i poważna. Niektóre występy wymagały od uczniów odwagi i poczucia humoru. Po części artystycznej pani dyrektor Michalina Józefowicz gratulowała absolwentom ukończenia szkoły  i  licznych osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych. Życzyła dalszych sukcesów edukacyjnych i godnego reprezentowania potockiego gimnazjum w szkołach ponadgimnazjalnych. Do księgi absolwentów zostały wpisane: Aneta Chlebicka, Patrycja Kielar i Dominika Twardzik. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy absolwenta i granatowe birety ufundowane przez rodziców oraz liczne dyplomy za osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne, pracę społeczną i wolontariat.  Poczęstunek od rodziców i  dyskoteka ogólnoszkolna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski zakończyły 13 uczniom naszego gimnazjum etap edukacji w potockiej szkole. Wszystkim naszym absolwentom życzymy "szerokiej drogi!!!"

 


Strona 1 z 118