Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Plan lekcji od 2 września 2014 r.

Plan lekcji dla uczniów i nauczycieli  - po modyfikacji w klasie 5 i 6 - jest dostępny w zakładce "Plan lekcji".

 

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r., jak w każdej szkole, odbyła się u nas inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczennice klasy piątej przedstawiły występ artystyczny - wierszem i śpiewem pożegnały wakacje i przywitały nowy rok szkolny. Pani dyrektor Michalina Józefowicz i wychowawczyni klasy pierwszej Elżbieta Bajger przywitały serdecznie nowych uczniów i wręczyły pierwszakom pamiątkowe dyplomy. Pani dyrektor poinformowała społeczność szkolną o ważnych wydarzeniach czekających szkołę w najbliższym czasie. W dniu 27 września 2014r. nastąpi uroczyste nadanie Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Potoku imienia Edmunda Łozińskiego oraz przekazanie Szkołom sztandaru. Stosowne uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu o nadaniu  Szkole Podstawowej w Potoku i Gimnazjum w Potoku imienia Edmunda Łozińskiego, zostały podjęte przez Radę w dniu 17 czerwca 2014r. Od dnia 2 lipca 2014r. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku noszą imię Edmunda Łozińskiego. Nazwa Zespołu się nie zmieniła i nadal brzmi: Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku. Przygotowania do uroczystego nadania Szkołom imienia i sztandaru rozpoczęły się już długo przed wakacjami i będą intensywnie kontynuowane we wrześniu. Do przygotowań serdecznie zapraszamy rodziców naszych uczniów.

 

Plan lekcji od 1 września 2014 r.

Plan lekcji dla uczniów i nauczycieli jest dostępny w zakładce "Plan lekcji".

 

Zaproszenie na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potoku zapraszają serdecznie uczniów i rodziców na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 w dniu 1 września 2014 r. zgodnie z poniższym scenariuszem:

8.00 - Msza św. w Kościele Parafialnym w Potoku

8.50 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 - korytarz szkolny

9.30 - Pierwsza godzina z wychowawcą - sale lekcyjne

Serdecznie zapraszamy

 

Stypendia szkolne 2014/2015

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje mieszkającym na terenie Gminy Jedlicze uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Gminy Jedlicze!!!

 

"Wyprawka szkolna" - Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r.

Programem "Wyprawka szkolna" będą objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III i VI szkoły podstawowej

a także uczniowie:

 • słabowidzący
 • niesłyszący
 • słabosłyszący
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Gminy Jedlicze!!!

 


Strona 1 z 118