Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Bezpieczne wakacje 2018

Aby nasze wakacje były wesołe i radosne musimy - przebywając w różnych miejscach - pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przedstawiamy Wam drodzy uczniowie - do przypomnienia - zasady bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zastosowanie się do tych wskazówek sprawi, że będziemy bezpieczni, a nasze wakacje bardzo udane!

 

Turniej szachowy z nagrodami

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018

Znamy już wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 r. Wyniki uczniów naszego gimnazjum są w tym roku bardzo zróżnicowane: najniższy wynik - 8 % pkt, najwyższy wynik - 100% pkt. Z przedmiotów przyrodniczych liczba punktów uzyskanych przez naszych gimnazjalistów jest wyższa od średniej liczby punktów w gminie, powiecie i województwie.


Informacje o wynikach egzaminu w kraju, powiecie, gminie znajdują się na stronie OKE Kraków.

 

Komunikat o dniach wolnych od nauki szkolnej

Przypominamy uczniom i rodzicom, że 18 czerwca 2018 r. - poniedziałek  i 19 czerwca - wtorek są  dniami wolnym od nauki szkolnej.

Świetlica szkolna  dla dzieci klasy I i III SP będzie czynna,  po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców, w godzinach od 8.00 do 12.00

 

Certyfikaty projektu edukacyjnego "Lepsza szkoła"

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały certyfikaty matematycznego projektu edukacyjnego "Lepsza szkoła" Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Uczniowie klas: IV, VIII, IIgim i IIIgim uczestniczyli w ciągu roku szkolnego w "Sesjach z plusem" -  programie  systematycznego mierzenia wiedzy i umiejetności uczniów przy pomocy specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego. Osiągnięcia z trzech testów diagnostycznych były analizowane i porównywane z wynikami uczniów z całej Polski. Każdy uczeń otrzymywał indywidualnie informacje o swoim wyniku na tle klasy i Polski oraz o pozycji na 9 stopniowej skali staninowej. Projekt koordynowała pani Michalina Józefowicz.

 

 

 

Realizacja projektu "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"

W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy w szkole podstawowej projekt Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Cel szczegółowy nr 1 projektu to: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel szczegółowy nr 2 projektu to: Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

Uczniowie uczestniczyli w kursach: Przyjazna matematyka – trener Michalina Józefowicz, Językowe studium przypadku – trener Adrian Gierula oraz w warsztatach Przyroda - trener Agata Kazalska, a także w warsztatach Innowacyjność kluczem do sukcesu, Szybkie i skuteczne uczenie się – trenerzy zewnętrzni firmy Syntea.

Wsparciem objęci zostali także nauczyciele, którzy uczestniczyli w Warsztatach skutecznego nauczania oraz kursach Wykorzystanie MSOffice 365 w praktyce, TIK w pracy nauczyciela.

Dzięki realizacji projektu unijnego szkoła wzbogaciła się o jedną tablicę interaktywną i osiem laptopów. Projekt realizowany będzie także w roku szkolnym 2018/2019.