Zespół Szkół

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku

  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Uroczystości i imprezy majowe w Gminie Jedlicze

Zapraszamy do udziału w uroczystościach i imprezach majowych w Gminie Jedlicze!

...............

 

 

Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych

Dnia 26 kwietnia  2016 r. na boisku przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu, odbyła się Gminna Liga Piłki Nożnej Chłopców. W tym roku szkolnym do rywalizacji przystąpiły trzy szkoły gimnazjalne: z Jaszczwi, Jedlicza i Potoka. Rozgrywki będą trwały od kwietnia do czerwca i na końcowy wynik składać się będzie, łączna suma punktów zdobyta przez gimnazjalistów. Po pierwszym spotkaniu nasza drużyna znajduje się na III miejscu. Następny turniej w pierwszej dekadzie maja. Życzymy powodzenia!

Gimnazjaliści wystąpili w następującym składzie: Bartłomiej Gałuszka, Jakub Lorens, Maciej Sikorski z kl. IIIG, Michał Mularz z kl. IIG , Krzysztof Kwolek i Andrzej Nogaj z kl. IG. Opiekunką drużyny była pani Agata Kazalska.

 

Certyfikat bezpiecznego korzystania z poczty e-mail

Uczniowie klasy czwartej otrzymali certyfikat za zdobycie umiejętności bezpiecznego korzystania z poczty e-mail. Klasa wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Pierwszy Mail. Bezpieczeństwo w Internecie” pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie rozwijali praktyczne umiejętności: zakładanie skrzynki e-mail, wysyłanie wiadomości wraz z załącznikami oraz uczyli się jak zachować bezpieczeństwo w sieci. Dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania z poczty e – mail oraz nauczyły się jak sobie radzić z niechcianymi wiadomościami. W zdobywaniu umiejętności bezpiecznego korzystania z poczty e-mail uczniom pomagała pani Teresa Korona-Garbacik - nauczyciel zajęć komputerowych. Gratujemy!

 

Udział delegacji szkoły w obchodach 71 rocznicy śmierci kpt. Stanisława Betleja

W niedzielę 24 kwietnia 2016r. delegacja szkoły w osobach: Michalina Józefowicz - dyrektor szkoły, Teresa Korona-Garbacik - opiekun drużyny zuchowej, Agata Kazalska - opiekun szkolnego pocztu sztandarowego, Bartłomiej Gałuszka, Magdalena Grzesik, Maja Stareńczak, Kacper Rodzaj - poczet sztandarowy, wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 71 rocznicę śmierci kpt. Stanisława Betleja.

Obszerna relacja z tej uroczystości znajduje się na stronie Gminy Jedlicze oraz stronie 5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu.

 

Żywa lekcja historii w Parku Etnograficznym w Sanoku

20 kwietnia br. uczniowie klas I – IV uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Sanoka. Zwiedzili tam Muzeum Budownictwa Ludowego, które wchodzi w skład Parku Etnograficznego w Sanoku. Dzieci mogły zobaczyć jak w przeszłości żyli ludzie, porównać ich styl życia ze współczesnym. Park Etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Odtwarzając typowe układy zabudowy wsi i zagospodarowania zagród na terenie Muzeum zgromadzono ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku, gdzie obok budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych i gospodarczych, w Parku znajdują się również obiekty sakralne (XVII-wieczny kościół, dwie XVIII-wieczne cerkwie bojkowskie, jedna okazała cerkiew łemkowska z samego początku XIX w. i kilka malowniczych kapliczek), budynki użyteczności publicznej (szkoła wiejska, zajazd) oraz obiekty przemysłowe (młyn wodny, wiatraki, kuźnie). Zarówno świątynie jak i większość budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, posiadają w pełni urządzone i udostępnione do zwiedzania wnętrza (m.in. warsztaty rzemieślnicze: tkackie, garncarza, kołodzieja, wytwórcy drewnianych łyżek, koszy wiklinowych itp.).

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Dorota Pniewska, Teresa Korona-Garbacik, Agata Kazalska i Adrian Gierula.


Światowy Dzień Ziemi - 22 kwietnia 2016

W piątek 22 kwietnia br. obchodzimy Światowy Dzień Ziemi - akcję prowadzoną na całym świecie, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

W ramach Dnia Ziemi w naszej szkole podjęliśmy wiele działań.  Już 31 marca 2016 r. w czasie zebrań z rodzicami przypomnieliśmy rodzicom, aby nie uciekali się do porządkowania swoich pól poprzez wypalanie suchej trawy. Uświadomiliśmy rodzicom, że roślinność ulegająca naturalnemu rozkładowi użyźnia glebę, natomiast popioły spalonych traw są bezużyteczne. Ponadto palenie roślinności powoduje zanieczyszczenie powietrza. Do atmosfery przedostają się także duże ilości dwutlenku węgla, siarki i tzw. węglowodorów aromatycznych, które mają właściwości rakotwórcze. Stanowią one truciznę dla ludzi i zwierząt. Rodzice otrzymali ulotki informacyjne.

Uczniowie wszystkich klas biorą w tym roku udział w akcji Fundacji Ekologicznej ARKA - "Listy dla Ziemi". Za pośrednictwem Gminy Jedlicze szkoła otrzymała darmowe materiały edukacyjne, przydatne w przeprowadzaniu lekcji tematycznych i promowaniu akcji, w tym gotowe druki na których uczniowie będą pisali listy dotyczące niskiej emisji.

Finał Dnia Ziemi - sprzątanie naszej lokalnej potockiej Ziemi  - odbędzie się w miesiącu maju-czerwcu br.