Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła się, zgodnie z tradycją naszej szkoły, Mszą Świętą w Kościele. W Eucharystii, którą celebrował ksiądz proboszcz  Franciszek Partyka, uczestniczyli licznie uczniowie, rodzice i nauczyciele. Kolejna część uroczystości odbyła się w budynku szkoły i rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Montaż słowno - muzyczny w wykonaniu starszych uczniów przypomniał publiczności o 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Nie zabrakło także akcentów wakacyjnych: wierszy, wspomnień i wesołych piosenek.

W części oficjalnej uroczystości Pan Dyrektor Andrzej Dziugan przywitał wszystkich bardzo serdecznie w murach szkoły, która od 1 września 2017r. zmieniła nazwę na Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku. Odczytał list na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty panią Małgorzatę Rauch. Następnie, wraz z wychowawcą klasy pierwszej panią Teresą Koroną - Garbacik, przedstawił i serdecznie przywitał najmłodszych uczniów naszej szkoły. Życzenia wielu szkolnych sukcesów i pamiątkowe zdjęcie pierwszoklasistów zakończyło część oficjalną uroczystości.

Pierwszy dzień nauki zakończył się w salach lekcyjnych, gdzie odbyła się pierwsza godzina z wychowawcą oraz podanie uczniom do wiadomości obowiązującego podziału godzin.