Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Wyniki wyborów do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu

Jak co roku w naszej szkole we wrześniu odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Nowością w tym roku były również przeprowadzone po raz pierwszy wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.  W wyborach wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza. W tajnym, bezpośrednim i powszechnym głosowaniu wyłoniono samorządową reprezentację szkoły oraz dwóch przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uczniowie wybierali również nauczyciela, który obejmie funkcję opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza sporządziła protokół z wyborów. A oto wyniki !

Przewodnicząca Szkolnego Samorządu Uczniowskiego – Maja Stareńczak

Zastępca przewodniczącego – Karolina Hac

Pozostałe funkcje przydzielone po pierwszym zebraniu SU będą pełnić również Antoni Łopata, Nikola Półchłopek oraz Klaudia Dobrowolska.

Opiekunem Szkolnego Samorządu Uczniowskiego został po raz kolejny pan Adrian Gierula.

Do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu wybrano dwóch przedstawicieli: Kacpra Piotrowskiego oraz Krystiana Winiarskiego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!!