Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Nagrody Burmistrza dla nalepszych uczniów

Drukuj

Dwie absolwentki Szkoły Podstawowej: Julia Barsznica i Milena Komisarz odebrały z rąk pani Burmistrz Jolanty Urbanik Nagrody Burmistrza, ufundowane dla najlepszych uczniów. Uroczystość miała miejsce we wtorek 18 czerwca 2019r. podczas uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. Uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodzonym towarzyszyła pani Agata Kazalska - p.o dyrektora szkoły.

Julia Barsznica - średnia ocen 5,11, zachowanie wzorowe - to uczennica wszechstronnie uzdolniona, reprezentowała szkołę w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i rejonowym. Zdobyła wraz z drużyną I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej, II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży  Szkolnej w Piłce Ręcznej, II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej oraz I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej i  III miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej.

Milena Komisarz - średnia ocen 5,22, zachowanie wzorowe - to urodzona humanistka, interesuje się sztuką i literaturą. Chętnie  bierze udział w konkursach promujących twórczość literacką. Przejawia talent aktorski. Potrafi z ekspresją operować głosem. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i wystawieniu przedstawień teatralnych. W swoich interpretacjach poetyckich stara się rozwijać i pogłębiać w sercu uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną.

Uczennicom i rodzicom składamy gorące gratulacje!