Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Bezpieczne ferie 2020

Drukuj

Feria zimowe trwają od 13 do 24 stycznia 2020r.

W ramach działań profilaktycznych dla uczniów, poświęconych zasadom bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych, przeprowadzono w naszej szkole w dniach 8 - 10 stycznia spotkanie z policjantem dla uczniów klas I - III oraz gry i zabawy profilaktyczno - dydaktyczne na platformie learningowej LearningApps dla uczniów klas V - VIII. Uczniowie uświadomili sobie  niebezpieczeństwa, z którymi młody człowiek może się spotkać podczas zabaw w domu, na śniegu, na lodowisku, na nartach i sankach. Przypomnieli takze zasady bezpiecznego zachowania w sieci internetowej.

Uwrażliwienia dzieci na wszelkie formy zagrożeń i niebezpieczeństw, na które mogą być narażone w czasie zimowych zabaw dokonali: dzielnicowy Potoka z Komisariatu Policji w Jedliczu - aspirant Wojciech Kobak, Michalina Józefowicz i wychowawcy klas.

Życzymy Wam drodzy uczniowie, aby ferie zimowe 2020 były dla Was czasem aktywnego odpoczynku oraz okazją do bezpiecznych, beztroskich zabaw na śniegu, jazdy na sankach, łyżwach i nartach. Wypoczywajcie i do zobaczenia w poniedziałek 27 stycznia 2020r.

Oferta GOSiR w Jedliczu: Lodowisko, Sport. Warto korzystać!!!